Gravstenens historia

Gravplatser har ofta långa anor. På de flesta kyrkogårdar har människor begravts i generationer, vilket gör kyrkogården till en plats där människors livsöden från många tidsåldrar samlas. Hur vi begraver våra avlidna har också ändrats genom historiens gång – nedan följer en kort redogörelse för gravplatser från järnåldern till idag.


Gravar under järnåldern

På järnåldern, innan befolkningen kristnades, var det vanligt att den dödes kropp brändes. Därefter begravdes askan på gravfält nära gården eller byn, vilket idag ses som kullar i landskapet. Med kristendomen upphörde kremeringen för att kroppen skulle finnas kvar för återuppståndelse. Kroppen begravdes i öst-västlig riktning, mot soluppgången. Gravarna var oftast små kullar som kunde markeras med träkors. Endast de rika hade gravminnen i sten. 


Gravar under 1800-talet

Fram till 1700-talet begravdes präster, adel och förmögna i kyrkan. Seden upphörde när lukten i kyrkorna blev ett problem. På 1800-talet börjar kyrkogårdarna anläggas symmetriskt, med rader och grusgångar. Man började också sköta gravplatserna mer systematiskt. Innan dess var det inte så vanligt med gravskötsel och ofta betade djur på kyrkogårdarna.

Fram till 1850-talet bestod de flesta gravar i en liten gravkulle som ibland markerades med ett enkelt träkors.


Gravar under 1900-talet

Med industrialiseringen blev det vanligt med gravstenar i granit och gjutjärn. Runt år 1900 hade gravplatsen blivit en viktig plats för statusmarkeringar. Ju större och mer påkostad graven var, desto bättre. Under 1930-talet vände trenden och det blev vanligt med låga och breda gravstenar, som är populära än idag. 


Gravar i nutid

Förr bodde människor i högre grad på samma plats genom hela livet och traditioner om hur och var vi skulle begravas var starka. Dagens ökade rörlighet, en större mångfald av trosinriktningar och nya familjekonstellationer bryter upp dessa mönster. 


Det har återigen blivit vanligt att kremera den avlidnes kropp och behovet av minneslundar och viloplatser för andra trosinriktningar än kristendom har blivit större. Med samhällsförändringarna har valmöjligheten kring gravstenars utformning blivit större. Idag är vi också mer måna om vilket budskap som graven och gravstenen förmedlar. 


Vi på Hambergs stenhuggeri försöker realisera anhörigas önskemål. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert. Fundera gärna över hur ni vill ha er gravvård, hur stenen ska se ut och om ni vill ha några utsmyckningar på graven, så hjälper vi er med det praktiska.